Actievoorwaarden

 

Voorwaarden en richtlijnen voor acties ten bate van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Wij stellen het erg op prijs dat u een actie voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, partner van KWF Kankerbestrijding, wilt organiseren. Om onze goede naam, uitstraling en ook onze missie te bewaken, hanteren wij een aantal spelregels.

 

  1. Het organiseren van een actie of evenement ten behoeve van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation is alleen toegestaan wanneer deze niet indruist tegen onze missie: minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven.
  2. Voor al uw communicatiemiddelen kunt u gebruik maken van ons actielogo ‘Een actie voor Antoni van Leeuwenhoek Foundation, partner van KWF Kankerbestrijding’. Alle publicaties waarin de Antoni van Leeuwenhoek Foundation wordt genoemd of waar ons actielogo op wordt gebruikt, moet u ter goedkeuring aan ons voorleggen.
  3. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation behoudt zich het recht voor een actie of evenement van haar website te verwijderen wanneer zij dat nodig acht.
  4. Als u een actie of evenement organiseert voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation kunt u gratis gebruik maken van onze promotiematerialen. Neem daarvoor contact op met de afdeling fondsenwerving, telefoonnr.  020 – 512 28 56 of via e-mail fondsenwerving@nki.nl.
  5. Uw actie of evenement is fondsenwervend en daarvoor handelt u bij voorkeur conform de door Centraal Bureau voor Fondsenwerving gestelde regels.
  6. U organiseert de activiteit zelf en voor eigen risico. U bent eindverantwoordelijk.
  7. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation doet geen investeringen in uw actie of evenement, maar is de begunstigde.
  8. Het is niet mogelijk uw actie of evenement te noemen naar de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.

 

Roken

Het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding willen vanwege hun anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband gebracht worden met de tabaksindustrie. U betrekt binnen het kader van uw activiteiten voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeert u uw actie zoveel mogelijk als niet-roken activiteit neer te zetten.

Farmaceutische industrie

Als u, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij uw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met de Antoni van Leeuwenhoek Foundation nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie is terughoudendheid geboden. Neem bij twijfel contact op met de Antoni van Leeuwenhoek Foundation via 020-5122856 of via fondsenwerving@nki.nl.

Alternatieve geneeswijzen

Samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk. Neem bij twijfel contact op met de Antoni van Leeuwenhoek Foundation via 020-5122856 of via fondsenwerving@nki.nl.

Alcohol

Gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding) wordt er vanuit het Antoni van Leeuwenhoek niet samengewerkt met de alcoholindustrie. Wanneer uw actie of evenement mede gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen), dan ligt die verantwoordelijkheid bij u en niet bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. De afspraak is dat het actielogo van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation nooit naast een alcoholfabrikant komt te staan. Er mag geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.
Informeer altijd uw contactpersoon binnen de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.

Gevaarlijke (chemische) stoffen

Vanuit het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding is het niet wenselijk samen te werken met de (petro) chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Neem bij twijfel contact op met de Antoni van Leeuwenhoek Foundation via 020-5122856 of via fondsenwerving@nki.nl.

Voeding

Het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding hanteren de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsproduct bestaat, maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar de Antoni van Leeuwenhoek Foundation liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat u het actielogo nooit bij dat van een voedingsproduct plaatst. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, The Greenery, etc. Informeer bij twijfel de afdeling fondsenwerving via 020-5122856 of via fondsenwerving@nki.nl.

Overig

Naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal bedrijven waar de Antoni van Leeuwenhoek Foundation en KWF Kankerbestrijding om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerken. Het gaat om de seksindustrie, tattoo- en piercingindustrie, de wapenindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, en extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.
D e verpakking van een product dient te voldoen aan de warenwet en Europese wetgeving.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar fondsenwerving@nki.nl