Nóg betere medische beelden!

Marie-Thérèse van de Kamp

Opgehaald

3.039
121% bereikt van mijn streefbedrag € 2.500
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

Wil je mijn actie voor een donatie aan het Antoni van Leeuwenhoek-fonds steunen? Dat is voor de ontwikkeling van nóg betere medische beelden. Belangrijk voor alle kankerpatiënten: des te beter de beeldtechnieken, des te sneller en nauwkeuriger de behandeling. Minder lang hoeven wachten op uitslagen is natuurlijk ook heel fijn.

 

Vanuit de kunst wist ik natuurlijk wel hoe belangrijk goede beelden zijn…toch had ik niet verwacht dat ik het belang van goede beelden op zo’n andere manier zou ervaren. Bij toeval werd begin dit jaar in het Antoni van Leeuwenhoek bij mij een plekje op de long ontdekt. Hoewel ik veel wandel en fiets, geen alcohol drink en ook nooit gerookt heb, had ik toch longkanker. Dat kan. Zo’n bericht geeft veel onzekerheid. Dankzij goede beeldtechnieken (CT, PET/CT etc.) werd duidelijk dat het stadium 1 was. De tumor werd met een videogeleide operatie (VATS) helemaal verwijderd door de deskundige artsen van het Antoni van Leeuwenhoek. Na een week kreeg ik al een goede uitslag (al duurde die week voor mijn gevoel heel lang). Wat goed om op zoveel medische expertise, zoveel hartverwarmende zorg én op zulke geavanceerde (beeld)technologie te kunnen vertrouwen! Een donatie aan het Antoni van Leeuwenhoek-fonds kan in de toekomst nóg meer mensen met kanker (op tijd) helpen en misschien wel genezen door nóg betere medische beelden die hopelijk nog snellere uitslagen geven.


Beeldgestuurde therapie

Het uitvoeren van een behandelplan met behulp van beeldtechnieken noemen we beeldgestuurde therapie. Het gebruik van beeldvormende technieken heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de behandeling van kankerpatiënten, zowel binnen de radiotherapie, de chirurgie en de interventie radiologie. Beelden worden steeds sneller en scherper waardoor tumoren in de operatiekamer of bestralingsruimte nauwkeuriger en real time zijn te volgen. Het Antoni van Leeuwenhoek speelt nationaal en internationaal een leidende rol in het ontwikkelen en gebruiken van deze nieuwste technieken. Onze ambitie is om in de toekomst de tumor en zijn omgeving gedurende de hele behandeling in plaats, tijd en functie te volgen, de behandeling daar continue op aan te passen en te controleren of alle kwaadaardige cellen zijn verwijderd.” Antoni van Leeuwenhoek-Fonds.