IK BEN KLAAR MET KANKER!!

Lotje Zuur: De chirurg die haar operaties overbodig wil maken

Opgehaald

360
0% bereikt van het totaalbedrag € 700.000

Met onze teamactie willen wij graag bijdragen aan het wetenschappelijk kankeronderzoek van prof. dr. Lotje Zuur in het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens een vorige studie zijn erg mooie voorlopige resultaten te zien nadat patiënten behandeld zijn met immunotherapie. Deze resultaten vragen om vervolgonderzoek, zodat er grotere overlevingskansen komen, en kleinere of geen operaties nodig zijn. Daar de huidige operaties ingrijpend zijn en vaak verminkingen veroorzaken is de nood hoog! Reguliere fondsen financieren vervolgonderzoek niet door regelgeving, vandaar deze actie!

Help je ons het streefbedrag in te zamelen? Je hulp wordt enorm gewaardeerd.