Pelgrimsroute Nederland-Spanje voor zeldzame kankers

Vader en zoon fietsen voor zieke schoonvader én schoonmoeder

Opgehaald

10.638
10% bereikt van het totaalbedrag € 100.000

Maandag 1 mei vertrekken wij uit Zierikzee om de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te fietsen. Waarom? Wij willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek naar zeldzame kankers. Mijn schoonvader (66 jaar) heeft namelijk uitgezaaide borstkanker en is niet meer te genezen én sinds januari dit jaar is er ook nog eens een zeer agressief kleincellig carcinoom in het strottenhoofd (NEC) bij mijn schoonmoeder (61 jaar) gevonden, wat tot op heden ook ongeneeslijk is. Een verschrikkelijk scenario voor twee hele lieve mensen.

Mannen met borstkanker zijn ontzettend zeldzaam (160 gevallen per jaar in NL). Helaas worden zij hetzelfde behandeld als vrouwen, terwijl mannen een hele andere hormoonhuishouding hebben en hierdoor nog meer klachten ondervinden. Wij willen geld inzamelen voor meer onderzoek naar mannen met borstkanker, waar dokter Schröder van het AvL zich mee bezighoudt. De gemiddelde 'overleving' na uitzaaiing is helaas maar 25 maanden.

Ook kleincellig carcinomen zijn ontzettend zeldzaam, zeker diegene die mijn schoonmoeder heeft: een kleincellig carcinoom in haar strottenhoofd. Dit is een Neuro Endocrien Carcinoom. Volgens haar oncoloog komt deze vorm maar 2-3 keer per jaar voor in Nederland. Doordat dit type kanker zo weinig voorkomt, is er ook weinig geld beschikbaar voor onderzoek. Dat terwijl er momenteel amper behandelopties zijn: 1 zware chemo en dan een operatie of bestraling. De gemiddelde 'overleving' is slechts 19,7 maanden.

Help je ons het streefbedrag in te zamelen? Wij hopen door onze fietstocht geld in te zamelen voor studies die mijn schoonouders nog kunnen helpen door hun leven te verlengen.

We hebben afgesproken dat 50% van de opbrengst gaat naar onderzoek voor mannen met borstkanker en 50% naar onderzoek voor kleincellig carcinomen (NEC). Je hulp wordt enorm gewaardeerd!